Ismertető a Zeneiskolai tanulmányokról, valamint a zeneiskolai szolfézs órák általános iskolai énekórák idejében való megtartásáról

Jelentkezési Felület Linkje: 2024. június 9-én 17.00-órától kitölthető!

Örömmel üdvözöljük zeneiskolánkban, és szeretnénk ezúton tájékoztatni a legfontosabb tudnivalókról.

Első osztályosként az órákon zenés énekes játékokkal alapozzuk meg a készségeket, de ahogy ügyesednek az írástudásban, akkor már a kotta ismeretében is előre haladunk. Ebben a tanévben még nem tanulunk hangszert, így hetente kétszer van csoportos zeneóra.

Az oktatási és működési költség döntő részét az állami költségvetés fedezi. A szülők gyermekük után térítési díjat fizetnek, melynek összege első évfolyamon: 7500,- Ft lesz félévenként.

Tanuló szociális helyzete alapján térítési díj kedvezmény adható, halmozottan hátrányos helyzetű vagy SNI  tanulóknak mentesség érvényesíthető. A dokumentumok kitöltéséhez a zeneiskola minden segítséget megad!

Szeptembertől kezdve elindítunk egy különleges megoldást az Önök évfolyamában.

A zeneiskolai szolfézsórákat az énekóra idejében tartjuk meg, olyan módon, mint ahogy az etika és hittan kerül megszervezésre. Az énekórák idejében a zeneiskolás gyerekek szolfézsórán vannak, a nem zeneiskolás gyerekek pedig énekórán maradnak. Az iskolai ének-zene tananyagot a zeneiskolások szolfézsóra keretében sajátítják el.

Ahhoz, hogy a gyermeknek ne kelljen részt venni az énekórán, felmentési kérelmet kell benyújtani az általános iskola igazgatójának. Ennek dokumentációját segítjük és előkészítjük.

A felmentés nyomán félévkor és évvégén az általános iskolában számot kell adni az Ének-zene tudásról, de ezeket az amúgy is megtartásra kerülő szolfézs csoportos vizsgán tesszük meg.

A zeneiskola különleges osztályába online formában kell jelentkezni! Fontos a sorrendiség, mivel korlátozott számú hely van, ezért 2024. június 9-én 17.00 órától a https://szabolcsi.hu/ oldalon elérhető online jelentkezési lapon lehet jelentkezni. Erre az alábbi adatokat kell megadni:

Gyermek (teljes) neve:

Általános iskolai osztálya (A, B vagy C):

Rendszeresen nézett e-mail cím:

Szülő (gondviselő) neve, telefonszáma:

Gyermek születési ideje:

(Aki idén nem fér bele a csoportba, az másodikban tud csatlakozni!)

A létszámhatárig jelentkezők értesítést kapnak a beiratkozási időpontról, amikor

 • egy bemeneti képességmérésre (zenei hallás érzékenysége és finommotorikus képességek felmérése) kerül sor
 • beiratkozási dokumentumok kitöltésére kerül sor (3000 Ft beiratkozási díjat kérünk)
 • és az ének-zene óra alóli felmentési kérelem előkészítése történik meg.

A felmentés okán tanév közbeni módosítás nem megvalósítható, így a döntések az egész 2024/25-ös tanévre szólnak!

 

Bármilyen kérdéssel az alábbi elérhetőségeken keressenek bizalommal!

Solymosi Attila intézményvezető 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 65.

e-mail: nyerges@szabolcsizeneiskola.edu.hu   Te.: 0633 455 405,  0620 886 2535

Zenei tábor  2024. június 23. (vasárnap)-28 (péntek)

Tájékoztató (ide kattintva letölthető)

Zenei tábor  2024. június 23. (vasárnap)-28 (péntek) Péliföldszentkereszt

Helyszín:         Péliföldszentkereszt, Ifjúsági ház.

Időpont:          június 23-án estétől 28-a reggelig.

Tanárok:         Zeneiskola tanárai.

Ára: 45 000 Ft (ott alvó gyerekeknek, teljes ellátással) vagy 20 000 Ft (nem ott alvó gyerekek számára ebéd biztosításával). Egy családból érkező tanulók esetén az ott alvó gyermeknél 6 000 Ft/fő, kijáró gyermeknél  4000 Ft/fő díjat az alapítvány átvállal.

Jelentkezés feltétele: beiratkozott zeneiskolai tanuló, aki már legalább egy hangszeres évfolyamot elvégzett.

Ott alvós gyermek lehet: aki már befejezte, vagy az idén fejezi be az általános iskola legalább 4. osztályát és nem múlt el még 22 éves. A többiek a nem ott alvós programra jöhetnek.

Helyszín:           Péliföldszentkereszt, Ifjúsági ház.

Időpont:            június 17-én délelőttől 22-e délelőttig.

Tanárok:           Zeneiskola tanárai.

Jelentkezés (Ide kattintva nyílik meg!)

A táborba való kijutásról és hazajutásról mindenki maga gondoskodik.

A nem ott alvó gyermekek 9-től 18-ig részesülnek foglalkozásokban, de szükség szerint korábban is lehet érkezni. Számukra EBÉD-et biztosítunk.

Jelentkezés feltételei:

 1. Beiratkozott zeneiskolai tanuló, aki már legalább egy hangszeres évfolyamot elvégzett.
 2. A www.szabolcsi.hu oldalról elérhető kitöltött és határidőben (2024. 04. 26-ig ) leadott online jelentkezés. A létszám (40 fő) megteltével a szervező fenntartja a jogot a későbbi jelentkezések elutasítására!
 3. Tábor első részletének befizetése (2024. 05.10-ig) (25 000 Ft/ 10 000 Ft, mely június 02-ig történő visszamondás esetén visszajár!)

Részvétel feltételei:

 1. A 2024-2025. tanévre beiratkozott tanuló (beiratkozási díj: 3000 Ft)
 2. A tábor díjából fennmaradó rész (20 000 Ft/10 000 Ft) kifizetése. (tábor első napja)
 3. „közösségbe mehet” orvosi igazolás vagy szülői nyilatkozat (itt letölthető) az egészségről.

Szervező: „Zene Mindenkié” alapítvány Nyergesújfalu, Kossuth L. utca 65.  33/455-40

A Zene Mindenkié alapítvány térítési díj támogatása 18 éven felülieknek

A Zene Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló nagykorú tanulók számára.

Pályázat célja:

Segítse azon nagykorú fiatalok zenei tanulmányait, akik a zeneoktatást magasabb térítési díjért tudják csak igénybe venni.

Pályázók köre:

A támogatásra azok a nappali tagozatos tanulmányaikat folytató zeneiskolai tanulók pályázhatnak, akik 2023. 09. 01-én tizennyolc évesek már elmúltak, de huszonkét évesek még nem.

Beadási határidő:

A pályázatot 2023. szeptember 25-ig lehet leadni a zeneiskola titkárságán, lezárt borítékban. (A később beérkezett pályázatok elfogadására nincs mód!)

Támogatás mértéke:

a 18 év feletti tanulók számára előírt jeles átlag esetén fizetendő térítési díj és a 18 év alatti tanulók számára előírt jeles átlag esetén fizetendő térítési díj különbözete. 2023-2024. tanévben 23 300 Ft/félév.

 Kattintással letölthető: Itt!

A Zene Mindenkié alapítvány térítési díj támogatása tetvéreknek

A Zene Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló testvérek családjai számára.

Pályázat célja:

Segítse azon testvérek zenei tanulmányait, akiknek a családját a térítési díj többszörösen is terheli.

Pályázók köre:

A támogatásra azok a családok pályázhatnak, ahol a családtagok közül legalább ketten az intézmény tanulói.

Beadási határidő:

A pályázatot 2023. szeptember 25-ig lehet leadni a zeneiskola titkárságán, lezárt borítékban. (A később beérkezett pályázatok elfogadására nincs mód!)

Kattintással letölthető: Itt!

Térítési díj kedvezmények

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ

KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

 

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem az alábbiakban meghatározott összegek közé esik:

 1. a) 0       –  38 475  Ft. / fő   fizetendő:    a részére megállapított díj 10%-a
 2. b) 38 476 Ft. – 39 900 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 20 %-a
 3. c) 39 901 Ft. – 42 750 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 30 %-a
 4. d) 42 751 Ft. – 45 600 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 40 %-a
 5. e) 45 601 Ft. – 48 450 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 50 %-a
 6. f) 48 451 Ft. – 51 300 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 60 %-a
 7. g) 51 301 Ft. – 54 150 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 70 %-a
 8. h) 54 151 Ft. – 57 000 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 80 %-a
 9. i) 57 001 Ft. – 59 850 Ft. / fő    fizetendő:    a részére megállapított díj 90 %-a

 

Kattintással letölthető: itt!

Zenész Tábor 2023

Tájékoztató (ide kattintva letölthető)

Zenei tábor  2023 június 17-22. Péliföldszentkereszt

Helyszín:           Péliföldszentkereszt, Ifjúsági ház.

Időpont:            június 17-én délelőttől 22-e délelőttig.

Tanárok:           Zeneiskola tanárai.

Jelentkezés (Ide kattintva nyílik meg!)

Ára: 45 000 Ft (ott alvó gyerekeknek, teljes ellátással) vagy 20 000 Ft (nem ott alvó gyerekek számára ebéd biztosításával). Egy családból érkező tanulók esetén az ott alvó gyermeknél 6 000 Ft/fő, kijáró gyermeknél  4 000 Ft/fő díjat az alapítvány átvállal.

Ott alvós gyermek lehet: Az a legalább egy hangszeres évfolyamot elvégzett zeneiskolás, aki már befejezte, vagy az idén fejezi be az általános iskola legalább 4. osztályát és nem múlt el még 22 éves. A többiek a nem ott alvós programra jöhetnek.

A táborba való kijutásról és hazajutásról mindenki maga gondoskodik.

A nem ott alvó gyermekek 9-től 18-ig részesülnek foglalkozásokban, de szükség szerint korábban is lehet érkezni. Számukra EBÉD-et biztosítunk.

Jelentkezés feltételei:

 1. Beiratkozott zeneiskolai tanuló, aki már legalább egy hangszeres évfolyamot elvégzett.
 2. A www.szabolcsi .hu oldalról elérhet kitöltött és határidőben (2023. 04. 28-ig ) leadott online jelentkezés. A létszám (40 fő) megteltével a szervező fenntartja a jogot a későbbi jelentkezések elutasítására!
 3. Tábor első részletének befizetése (2023. 05.10-ig) (25 000 Ft/ 10 000 Ft, mely május 25-ig történő visszamondás esetén visszajár!)

Részvétel feltételei:

 1. A 2023-2024. tanévre beiratkozott tanuló (beiratkozási díj: 3000 Ft)
 2. A tábor díjából fennmaradó rész (20 000 Ft/10 000 Ft) kifizetése. (tábor első napja)
 3. „közösségbe mehet” orvosi igazolás vagy szülői nyilatkozat (itt letölthető) az egészségről.

 

Szervező: „Zene Mindenkié” alapítvány Nyergesújfalu, Kossuth L. utca 65.  33/455-40

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS (Testvérek és nagykorúak)

Testvér pályázat dokumentumai (töltsd le)

Nagykorú pályázat dokumentumai (töltsd le)

 

Az alapítványi támogatásra azok pályázhatnak akik:

– családjából legalább ketten zeneiskolások (zeneiskolás testvérek számától függően 25% 33% 50%)

– elmúltak 18 évesek és járnak zeneiskolába. (egységesen 21 600 Ft)

A pályázatot 2022. szeptember 24-ig lehet leadni a zeneiskola titkárságán, lezárt borítékban. (A később beérkezett pályázatok elfogadására nincs mód!)