Az órabeosztások időpontjai

A zeneiskolai évkezdés 3. lépcsője az órabeosztás. (Az első a beiratkozás, a második a csoportos órák kiírása)

Az órabeosztások időpontjában a hangszeres tanár és a tanulók (szüleik) megbeszélik, hogy kinek mikor alkalmas az egyéni óra. Fontos, hogy minden tanuló időben ott legyen, hiszen a későn érkező tanulók csak a megmaradó időpontokból választhatnak.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze hogy a tanáraink melyik nap hány órára várják a gyerekeket és a szülőket egy közös megbeszélésre.

Információk tanévkezdéshez

Teendők:

1. beiratkozás: Ha júniusban már megtörtént, akkor nincs teendő, ha nem akkor a pótbeiratkozás idejében kellene bemenni a Zeneiskolába. (szeptember 3., 4. 9-12 és 9-17 óra között) (Beiratkozási lap letöltés)

 

2. Csoportos órák kiválasztása

A szolfézs órarend szeptember 7-ig készül el. (Ehhez azonban meg kell várnunk a többi nyergesújfalui iskola végleges órarendjét.) A honlapon csak a csoportok kerülnek kiírásra (bizonyítvány határozat rovatából nézhető ki, hogy melyik lesz aktuális a mostani tanévre.) A névsorok csak a zeneiskola előterében kerülnek kifüggesztésre. (Ha esetleg bizonytalan lenne hogy melyik osztályt kell nézni.) Amennyiben egy osztályban több csoport is indul, úgy a zeneiskolai kiírás mellett kell bejelölni, hogy melyiket szeretnék választani.

 

3. Hangszeres órák beosztása

10-étől a (később) kiírt időpontokban kell a hangszeres tanárnál beosztani az egyéni hangszeres órák idejét.

+1 Papírok és igazolások

16 év feletti tanulóknak iskolalátogatási igazolást kell beszerezniük. beadási határideje: 2018. szeptember 25. (általános iskolában beszerezhető)

Térítési díj kedvezmény iránti kérelem (letöltés) beadási határideje: 2018. szeptember 25. (részletek alább a cikkekben)

Alapítványi kedvezmény iránti kérelem (letöltés) beadási határideje: 2018. szeptember 25. (részletek alább a cikkekben)

További információkat és segítséget a zeneiskolában tudunk adni!

Térítési díj befizetések:

I.             félév: október 10 (10-18 óra), 11 (10-18 óra),12 (8-16 óra), 15. (10-18 óra), 16. (8-16 óra),

II.           félév: március 11 (10-18 óra), 12. (10-18 óra), 13 (10-18 óra), 14. (10-18 óra)

Az alapítványi kedvezményezetteknek is ezek a befizetési időpontok.

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

A gyermeket, tanulót szociális helyzete alapján térítési díj-, tandíjkedvezmény illeti meg, ha a gyermek, tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó NETTÓ jövedelem az alábbiakban meghatározott összegek közé esik.

Beadási határidő: 2018. szeptember 25.

Űrlap letölthető: (ide kattintva!)

TÉRÍTÉSI DÍJ/TANDÍJ KEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM részletei…

térítési díj támogatás – Zene mindenkié alapítvány

A Zene Mindenkié Alapítvány pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú Művészeti Iskolában tanuló testvérek családjai számára.

Pályázat célja: Segítse azon testvérek zenei tanulmányait, akiknek a családját a térítési díj többszörösen is terheli.

Pályázók köre: A támogatásra azok a családok pályázhatnak, akik gyermekei közül legalább ketten az intézmény tanulói.

Beadási határidő: A pályázatot 2018. szeptember 25-ig

személyesen lehet leadni a zeneiskola titkárságán, lezárt borítékban.

Űrlap letölthető: (ide kattintva!)

(A később beérkezett pályázatok elfogadására nincs mód!)

térítési díj támogatás – Zene mindenkié alapítvány részletei…

Az elmúlt hét eseményei 18/25

 

A minden kedden megjelenő online hírlap beszámol a zeneiskola legfrissebb eseményeiről, és eredményeiről. (PDF letöltése)

BEIRATKOZÁS:      Ha lemaradtál akkor szerdánként délelőtt hívd a zeneiskolát a 06 33/455-405-os számon!

Alig hogy befejeződött a tanítás, a zeneiskolások egy csoportja máris kiköltözött Péliföldszentkeresztre, hogy a zenei tábor lakója lehessen. Június 16-a és 20-a között minden délelőtt egyéni hangszeres órákon és csoportos ritmusgyakorlat foglalkozásokon vettek részt a táborlakók. A finom ebédet követően egy kicsi pihenés következett. A délutáni foglalkozások az együtt muzsikálás (kamarazene) jegyében teltek el. Az egész napi zenés foglalkozásokat közös csapatjáték és esti filmnézés zárta le.

  

Az elmúlt hét eseményei 18/25 részletei…

Az elmúlt hét eseményei 18/24

A minden kedden megjelenő online hírlap beszámol a zeneiskola legfrissebb eseményeiről, és eredményeiről. (PDF letöltése)

BEIRATKOZÁS:      Ha lemaradtál akkor szerdánként délelőtt hívd a zeneiskolát a 06 33/455-405-os számon!

Június 13-án tanévzáró volt a Zeneiskolában. Minden évben kiosztásra kerül a Szabolcsi Bence díj. Most Schmidt Bálint gitár szakos tanulónak ítélte oda a tantestület a díjat (Tanára Milánkovics Viktor) A tanév két legsikeresebb növendéke Maráz Ágnes klarinét szakos tanuló (Tanára Tibold Csilla) és Ruzsits Dorottya fuvola szakos tanuló (Tanára Pásztói Tamás) lett. Mindhárom díjat elnyerő tanuló muzsikált az évzáró ünnepségen.

  

Az elmúlt hét eseményei 18/24 részletei…

Az elmúlt hét eseményei 18/23

A minden kedden megjelenő online hírlap beszámol a zeneiskola legfrissebb eseményeiről, és eredményeiről. (PDF letöltése)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG: Kernstok Károly Iskolában 2018. június 13-án 16 órakor!

BEIRATKOZÁS: Június 11-12-13-14-15 -én 9-től 17 óráig a Zeneiskolában.

Lábatlanon: Tanévzáró és beiratkozás: 2018. 06. 12-én 16 órakor.

(Beiratkozási lap: innen letölthető!)

június 7-én csütörtökön a Kernstok Galériában nyolc zeneiskolás növendék alapvizsgázott le.

Ádám Zsófi (fuvola),

Kocsis Kristóf (gordonka),

Maráz Ágnes (klarinét).

Oláh  Szimonetta (klarinét),

Sárkány Aba Farkas (zongora),

Szeghy Benedek (fuvola),

Urbán Barnabás (gitár),

Wierl Marianna (gitár),

Felkészítő tanárok: Pásztói Tamás, Milánkovics Viktor, Pásztóiné Wagner Judit, Tibold Csilla, Petróczy Csaba, zongorán kísért Balogh Mária: A koncert végén a vizsgázók virágot és ajándékot kaptak. Mindenki számára szép élmény volt ez a hangverseny.

 

Az elmúlt hét eseményei 18/23 részletei…

Év végi tudnivalók

1. Évzáró: 2018. 06. 13-án 16 órakor. Kernstok Károly Általános Iskola aulája. (Az évzárón adják ki a tanárok a bizonyítványokat)

2. Beiratkozás: 2018. 06. 11, 12, 13 (csak 13 óráig), 14 és 15-én 9 órától 17 óráig a Zeneiskolában. (Nyergesújfalu Kossuth u. 65.) FONTOS! Minden régi tanulónak meg kell újítania a beiratkozását, ha a következő tanévben is zenét szeretne tanulni. (Beiratkozási lap leötlése ide kattintva!)

3. Zenei tábor Péliföldszentkereszt! Szombaton 10-től várjuk a gyermekeket. Az első étkezés az ott alvók számára: Szombat vacsora. Jó mókának ígérkezik! Ne feledjétek az orvosi igazolást vagy orvosi nyilatkozatot (letölthető innen)

 

 

Az elmúlt hét eseményei 18/22

A minden kedden megjelenő online hírlap beszámol a zeneiskola legfrissebb eseményeiről, és eredményeiről. (PDF letöltése)

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG: Kernstok Károly Iskolában 2018. június 13-án 16 órakor!

BEIRATKOZÁS: Június 11-12-13 (csak 13 óráig)-14-15 -én 9-től 17 óráig a Zeneiskolában.

Az aktuális Pedagógiai Program követelményei szerint iskolánk minden diákja egy tanévben négyszer ad számot tudásáról: 3 tanszaki hangversenyen és 1 vizsgán szerepel. A vizsgák a tanév végén vannak, tanárokból álló bizottság előtt kell játszani, de szülők, érdeklődők is meghallgathatják a produkciókat. Szolfézsból is vizsgázni kell, itt is osztályzatot kapnak a tanulók.

 

Az elmúlt hét eseményei 18/22 részletei…