Zeneiskolánk története

A nyergesújfalui Szabolcsi Bence Zeneiskola 1987. szeptember 1-én lett önálló intézmény. Előtte a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött 1968-tól. Először az Eternit gyári kultúrházban volt az oktatás, majd átköltözött a tagiskola Nyergesújfalura a Viscosa gyár Ady Endre Művelődési Házába. Itt először a színpad melletti öltözőkben folyt az oktatás, majd ez a növendéklétszám növekedése folytán kevésnek bizonyult, és Nagy János művelődési ház igazgató közbenjárására 1983-ban sikerült egy épületszárnyat megkapnia a zeneiskolának. Ekkor a növendéklétszám a kezdő 30 főről már száz körülire növekedett.

A régi járások megszűnésével veszélybe került a zeneoktatás Nyergesújfalun, folytak törekvések arra nézvést, hogy megszünteti Dorog városa ezt a tagiskoláját. Az akkori tanácsi vezetők 1986 őszén a Megyei Tanácshoz fordultak egy önálló zeneiskola alapításának ügyében. A létesítési engedélyt megkapták.

Ily módon mi vagyunk Komárom-Esztergom megyében a nyolcadik állami zeneiskola, egyben az utolsó olyan intézmény, amelyet a megyei tanács engedélyével létesítettek.
Iskolánk jelenleg is állami fenntartásban van.

1987. szeptemberében így beindulhatott a zeneoktatás az új intézményben. 135 növendéket 8 tanszakon (zongora, szolfézs, furulya, fuvola, klarinét, trombita, mélyréz, kamarazene) 7 tanár oktatott.

Az önállósult zeneiskola dinamikus fejlődésnek indult. A nyergesújfalui szülők igényelték a zeneoktatást. A gyerekek igen jó képességűek, szorgalmasak, lelkesek, sok volt a kiugró zenei tehetséggel rendelkező tanuló. Így 2000-ben már 300 növendékkel 20 tanár foglalkozott. Az oktatott tanszakok száma is tovább növekedett. Mikor a zeneiskola tíz éves volt, akkor 13 zenei tanszak működött már az intézményben (az eddigiekhez hozzájött az ütő, harsona, tuba, fagott és a harmonika).

Komplex művészeti program keretében 1995-től klasszikus balett oktatás is folyt kísérleti jelleggel. Tanerő hiányában ez az oktatás öt év múlva megszűnt.

Sajnos a zeneiskola tanulólétszáma az intézmény 20 éves évfordulójakor enyhe csökkenést mutatott. Ennek egyik oka a balett oktatás megszűnése, de a fő ok az országos szintű általános gyereklétszám csökkenésében keresendő, mely minket is elért.

Örvendetes tény viszont, hogy a tanszakok száma tovább differenciálódott, beindult a vonós tanszak, először a hegedű, majd a gordonka is. Így – bár az iskola fő profilja és erőssége továbbra is a fúvós hangszerek oktatása- jelentős kezd lenni a vonós oktatás is. A zongora tanszak a jelenlegi hangszerhelyzet miatt erősen lecsökkent az utóbbi években. Ez is indokolta, hogy a várva várt gitár tanszak 1999-ben végre beindulhasson. Hamarosan bebizonyosodott, ez jó döntés volt, mert a tanszak igen szép eredményeket tudhat magáénak.

Az iskola vezetése az intézményben folyó jó színvonalú zeneoktatás elismerésének tudja be azt, hogy a zeneiskolát a harminc éven keresztüli mostoha, szűkös körülmények közül egy korszerűen átalakított, szép épületbe költöztette a város 1999-ben, éppen névadónk, Szabolcsi Bence születésének 100. évfordulóján. Szabolcsi Bence zenetudós nevét 1991-ben vette fel az intézmény, a jogutód rokon, Szabolcsi Miklós irodalomtörténész hozzájárulásával.

Az iskola jelmondata, mely a belépőt fogadja, ez:
„A Szabolcsi Bence név kötelez: magyarságra, európaiságra, egyetemes humánumra.” /Bónis Ferenc/

2004 szeptemberétől a fenntartónk a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat volt. Az intézmény vezetése és tantestülete ezek alatt az évek alatt is azon munkálkodott, hogy a város érdekei a művészetoktatás terén ne csorbuljanak, a helyi kulturális élet tevékeny résztvevői voltunk.

2009 szeptemberétől ismét Nyergesújfalu Város Önkormányzata fenntartásába került intézményünk.

Iskolánk 1995-től Szabolcsi Bence díszoklevéllel jutalmaz tanév végén három olyan tanulót, akik több éven át sikereket értek el zenei versenyeken, fesztiválokon. Ezen kívül kezdetektől fogva minden tanév végén kiadjuk „A tanév legsikeresebb növendéke” díjat is.

A zeneiskola együttesei

A zeneiskola igazgatója 1987-ben célfeladatul kapta egy fúvószenekar létesítését.

Már az első években sikerült kinevelni azokat a hangszerjátékosokat, akikből hamarosan megalakíthatták a zenekart. Az azóta sok dicsőséget hozó fúvószenekar alapító vezetője Tarkövi István trombita tanár volt. Őt Fehér László klarinét művész váltotta a karmesteri dobogón. Jelenleg a zenekar vezetője Pásztói Tamás fuvola tanár.

Az 1988-ban alakult Ifjúsági Fúvószenekar jelentős országos és nemzetközi sikereket tudhat magáénak. Ezek közül kiemelkedő Belgiumban, a Neerpelt-i ifjúsági zenekari fesztiválon kapott első helyezés 1996-ban.

A zeneiskola másik zenekara az Arany Zsolt harmonika tanárunk által vezetett Harmonica Orchestra Hungarica. Ők a fővárosban megrendezésre kerülő Országos Harmonika Találkozón aratnak rendszeresen sikereket.

Két éve kezdte el működését a Solymosiné Horváth Andrea vezette Vonószenekar, igen szépen fejlődnek tudásban ezek a gyerekek is. Rendszeres szereplői a templomi hangversenyeinknek.

A zeneiskola szerepe a település életében

Zeneiskolánk jelmondata kezdettől fogva ez volt: „Élő zenét minden ünnepségre!” Ezt Nyergesújfalu város vezetése és civil szervezetei is magáévá tették. Valóban nincs a városban jelentős ünnepség, társadalmi rendezvény, hogy iskolánk tanulói vagy tanárai ne működnének közre zeneszámmal. Különösen jeleskedik ebben a fúvószenekar, de a harmonikások is rendszeres szereplők a városban, és koncertjeinken.

A zeneiskola eredményei

Nyergesújfalu jó hírét sikerült elég hamar elvinnünk mind a megyébe, mind az országba, sőt külföldre is a zenei versenyeken való rendszeres és eredményes részvételünkkel.

Már az első tanévben részt vettünk a minden évben megrendezésre kerülő Megyei Kamarazene Fesztiválon, melyen a későbbiekben rendszeresen kiemelkedő eredményeket értünk el. Két alkalommal is mi rendeztük meg ezt a nemes zenei vetélkedőt: 1992-ben és 2005-ben, mely a negyvenedik volt.

Számos megyei és országos szólóhangszeres versenyről hoztak díjat diákjaink.
2000-ben a millenáris alkalmából zeneiskolánk kezdeményezése volt a régióban évente furulyaverseny megrendezése Nyergesújfalun.

Beiskolázási sikereink legnagyobb eredménye, hogy két volt tanulónk is tanár már iskolánkban.

A zeneiskola rendezvényei

Zeneiskolánknak vannak rendszeres zenei rendezvényei, melyek közül kiemelkedő a decemberi Karácsonyi hangverseny, márciusban a Tavaszi tanári hangverseny.

Tanulóinknak évente három előadásból álló bérleti hangversenysorozatot tartunk, melynek célja az ismeretszerzés és a személyes tanári példamutatás.

Ezeken kívül sok kisebb hangversenyt is rendezünk minden évben növendékeink és tanáraink részvételével.

Tanulóink tanulmányaihoz tartozik a szereplés megtanulása is, ezt a célt szolgálják a félévente megtartott – a vizsga részét képező – tanszaki hangversenyek.

Gondolunk a legkisebbekre is, kimegyünk az óvodákba minden évben növendékeinkkel bemutatókat tartani, hogy a kicsik korán megismerhessék a zenetanulás, az együttmuzsikálás által nyújtott örömöket.

A város többi intézményével is jó a kapcsolatunk, készséggel állunk rendelkezésükre.

A nyergesújfalui Szabolcsi Bence zeneiskola alapító igazgatója Litauszki Károlyné, aki 1987-től 2005-ig, 18 éven át vezette az intézményt. Jelenlegi igazgatója Pásztói Tamás.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük